Církevní základní škola Borohrádek

Úvodní stránka

Škola pro budoucnost

Svět se mění a my s ním.
Neučíme děti data, ale souvislosti. Běžná je pro nás spolupráce dvojic,skupin, a to nejen napříč předměty, ale také spolupráce všech věkových kategorií. Velkou pozornost věnujeme čtenářství a kritickému myšlení. Budoucnost pro nás neznamená obavu, ale možnosti a příležitost. Usilujeme o úspěch pro každého žáka a tím budujeme důvěru dětí v okolní svět.

Více o škole

Rozšířená výuka angličtiny

Žáci se seznamují s cizím jazykem přirozenou formou již v první třídě, angličtina se prolíná i do dalších předmětů. Při výuce angličtiny oceňujeme malé kolektivy dětí, kdy se pozornost učitelky může soustředit opravdu na každého.
Naši žáci dovedou samostatně komunikovat a nebojí se mluvit anglicky. Výsledky tohoto způsobu výuky AJ jsou hodnoceny Českou školní inspekcí nadstandardně.

Více o vzdělávání

Inspirativní a bezpečné prostředí

Budujeme respektující prostředí s rovnými šancemi pro všechny. Posilujeme vnitřní odpovědnost žáků za své chování. Smysluplné učení pro nás znamená smyslů plné učení. Učení je nejen radostí, ale také výzvou a překonáváním překážek. Ve škole dodržujeme pravidla, která jsme si předem definovali. Věříme tomu, že postupným posouváním hranic rosteme. Klíčová je pro nás spolupráce s rodinou.

Více o nás