Církevní základní škola Borohrádek

Zaměstnanci školy

Úvodní stránka > O škole > Zaměstnanci školy

Vedení školy

Mgr. Jitka Kadrmasová ředitelka školy reditelka@czsboro.cz
Zuzana Jindrová ekonomka školy ekonomka@czsboro.cz

Třídní učitelé a asistenti pedagoga

1. třída

Mgr. Irena Dyntarová třídní učitelka, logopedická preventistka dyntarova@czsboro.cz
Andrea Kupková asistentka pedagoga kupkova@czsboro.cz

2. třída

Mgr. Vladimíra Tučková třídní učitelka tuckova@czsboro.cz
Jaromíra Říhová asistentka pedagoga rihova@czsboro.cz

3. třída

Mgr. Iveta Vránová třídní učitelka, zdravotník zotavovacích akcí vranova@czsboro.cz
Zuzana Jindrová asistentka pedagoga jindrova@czsboro.cz

4. třída

Mgr. Jitka Kadrmasová třídní učitelka, speciální pedagog, metodik prevence reditelka@czsboro.cz
Martina Pohlová asistentka pedagoga pohlova@czsboro.cz

5. třída

Mgr. Lenka Klívarová třídní učitelka, speciální pedagog, zdravotník zotavovacích akcí klivarova@czsboro.cz
Ivana Zaujecová asistentka pedagoga zaujecova@czsboro.cz

Netřídní učitelé

Ing. Lenka Kubíčková učitelka angličtiny, informatiky, pracovních činností kubickova@czsboro.cz

Ostatní zaměstnanci

Michaela Brendl vychovatelka brendl@czsboro.cz
Milan Kohoutek řidič školního mikrobusu 737 417 844
Mgr. Jitka Svozilová terapeutka j.svozilova@skolniporadenstvi.hk +420 724 141 581 Pracovní doba: každý čtvrtek 7.45 - 13.00 hodin (přímá práce u dětí), odpoledne dle předchozí domluvy