Církevní základní škola Borohrádek

GDPR

Představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Mgr. Jana Mervartová
IČO: 72784288
Telefon: 602 249 857
e-mail: poverenec@mervartova.cz