Církevní základní škola Borohrádek

Naše hodnoty

Usilujeme o úspěch pro každého žáka,

chceme respektující prostředí s rovnými šancemi pro všechny,

posilujeme vnitřní odpovědnost žáků a jejich důvěru ve společnost a svět,

smysluplné učení pro nás znamená smyslů plné učení,

učení je radostí, ale také výzvou a překonáváním překážek,

v naší škole dodržujeme pravidla, která jsem si před definovali,

posouváním hranic a individuálními výzvami rosteme.