Církevní základní škola Borohrádek

Pro rodiče budoucího prvňáčka / nového žáka

Úvodní stránka > Vzdělávání na míru > Pro rodiče budoucího prvňáčka / nového žáka

Mluvte s rodinami, jejichž děti navštěvují naši školu nebo k nám v minulosti chodily. Máte možnost získat přesné informace o tom, jak se jim ve škole líbí a jak pracujeme.

Přemýšlejte nad tím, co od školy očekáváte, do jaké míry se do vzdělávání svých dětí chcete zapojit sami. Podporujeme rodiče v otevřenosti, sdílení vlastních přání i obav, a také jsme rádi, když se podílejí na životě školy.

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, postupujete stejně jako při zápisu ke školní docházce. Prosím, nezapomeňte v takovém případě na doplnění žádosti o zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad PŠD. Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit.

Prosíme rodiče, aby k zápisu vzali:

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte

Pokud budete žádat o odklad školní docházky:

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
 • doporučení od dětského lékaře

CO BYS MĚL(A) ZNÁT K ZÁPISU?

 • umět recitovat básničku nebo zazpívat písničku
 • určit barvy včetně doplňkových
 • umět se orientovat v prostoru - vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu
 • určit geometrické tvary
 • nakreslit lidskou postavu
 • vědět, jak se jmenuješ, kolik ti je let a kde bydlíš

KRITÉRIA PRO ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V CZŠ BOROHRÁDEK

Žáci budou do první třídy přijímáni dle následujících kritérií:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu v Borohrádku, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu v Borohrádku.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu mimo město Borohrádek, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu mimo město Borohrádek.

Počet přijatých žáků do první třídy: max. 16

Jestliže bude uchazečů dle bodu 4 více, než jsou kapacitní možnosti první třídy, bude rozhodovat vzdálenost místa bydliště od sídla školy dle Google maps.

V případě většího množství uchazečů, naplňujícími stejná kritéria, rozhodne losování před tříčlennou komisí.