Církevní základní škola Borohrádek

Poradenství

Školní poradenské pracoviště má dvě speciální pedagožky, které úzce spolupracují s poradenskými zařízeními.

Ve spolupráci s PPP v Rychnově nad Kněžnou se již více než desetiletí věnujeme aktivnímu vyhledávání žáků s nadáním.

Od roku 2006 jsme inkluzivní školou, která má bohaté zkušenosti s žáky s SVP.